התמחויות

לשון הרע

בשנים האחרונות הפכו ביטויים מסוימים, כמו לשון הרע, תביעת דיבה, אמת דיברתי ושיימינג בפייסבוק, לחלק בלתי נפרד מחיינו. הסיבה לכך ברורה לכולנו ונובעת במידה רבה מההתפתחות הדינמית של עולם המדיה והתקשורת, האינטרנט ומגוון הרשתות החברתיות ובפרט, הרשת החברתית פייסבוק.

כוחן של הרשתות החברתיות והאינטרנט בכלל, בא לידי ביטוי בדרכים שונות, השפה החדשה, שפת הפייסבוק והאינסטגרם ואף התקשורת החדשה, אותה אינטראקציה וירטואלית "חובקת עולמות", השפיעו על כולנו וקשה לדמיין איך נראו החיים קודם לכן.

ואולם, לצד היתרונות נולדו גם תביעות רבות אשר הוגשו בין היתר על רקע פרסום לשון הרע ועילות נוספות, כאשר ניתן להבחין בהתקדמות הרבה ובהתפתחות הפסיקה בבתי המשפט בכל הקשור ללשון הרע ולכן קיימת חשיבות רבה לקבלת יעוץ מקצועי מעו"ד המתמחה בתחום לשון הרע.

בעולם בו חופש הביטוי זוכה מדי יום למשמעות חדשה ושונה, אין לנו דרך אחרת אלא לחזור ולשנן בראש, פעם אחר פעם… "סוף מעשה במחשבה תחילה".

דיני עבודה

אני מתמחה בייצוג עובדים בהליכים שונים המתנהלים בבית הדין לעבודה, בדגש על הליכי תביעה על רקע התעמרות והתנכלות תעסוקתית, כמו גם, על רקע הפרת חוק שוויון הזדמנויות וחוקים נוספים אשר נועדו להגן על זכויות נשים.

משרדי מעניק ליווי שוטף לעסקים קטנים וחברות בדגש על מתן יעוץ משפטי מקצועי ומהימן במגוון סוגיות, החל מגיוס עובדים וקליטתם לעבודה, עריכת הסכמי עבודה כלליים והסכמים לעובדים במשרת אמון, עריכת מסמכים באופן שוטף ולרבות, ייצוג מעסיקים, במידת הצורך, בכל הליך משפטי בבית הדין לעבודה.

אני מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בהליכי שימוע לפני פיטורים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי, תוך דגש על מתן יעוץ מקצועי שוטף לאורך ההליך כולו, במטרה לקיימו ככל שניתן בהתאם לדין, לטובת שני הצדדים, עובד ומעסיק.

דיני עבודה במשרד החינוך

אני מתמחה בייצוג עובדי הוראה ומעניקה ליווי ויעוץ משפטי, עתיר ניסיון וידע במגוון סוגיות הנוגעות לתנאי ההעסקה והזכויות הסוציאליות להן זכאים מורים וכלל עובדי הוראה בישראל.

אני בקיאה בכל הוראות תקנון שירות עובדי הוראה (תקשי"ר עובדי הוראה), כמו גם, בכל ההסכמים הקיבוציים אשר נחתמו מעת לעת ובהתאם לכך אני מקפידה על מתן יעוץ משפטי, מקצועי ומהימן לעובדי הוראה תוך דגש רב על והתייחסות להוראות החלות על עובדי הוראה המועסקים על-ידי משרד החינוך ועובדי הוראה המועסקים על-ידי הבעלות.

כמו כן, אני מתמחה בייצוג עובדי הוראה בהליכים המתנהלים בבית הדין לעבודה, כמו גם, בהליכים משמעתיים המתנהלים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בהתאם לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963.

דיני עבודה בעיריות ורשויות מקומיות

אני מתמחה ומייצגת עובדים רבים המועסקים בעיריות וברשויות המקומיות ומעניקה יעוץ משפטי, איכותי, יעיל ומקצועי בכל הקשור לתנאי העסקתם, הזכויות הסוציאליות ותנאי פרישתם לגמלאות. נוסף על כך, אני מתמחה בייצוג עובדי עיריות ורשויות מקומיות בהליכים שונים בבית הדין לעבודה, כמו גם, בהליכי משמעת המתנהלים בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978.

איתור זכויות סוציאליות מהמעסיק

תחום נוסף בו אני מתמחה הוא תחשיב לאיתור זכויות סוציאליות מהמעסיק, במסגרת התחשיב אני בודקת האם המעסיק שילם לעובד את כל מה שמגיע לו (כספים) על-פי החוק.

תחשיב לאיתור זכויות סוציאליות מהמעסיק כולל בדיקה מקיפה של כל הרכיבים ששולמו לעובד על-פי תלושי השכר ובדיקה של דוח ההפקדות לקרן פנסיה וקרן השתלמות (במידה ויש) כדי לוודא שהמעסיק הפקיד כספים על-פי החוק. בסיום מתקבל דוח בקובץ אקסל ובו פירוט מלא של כל התשלומים כמפורט בתלושי השכר והדוחות, בחלוקה לפי הזכויות להן זכאי העובד ופירוט התשלומים ששולמו עבור דמי הבראה, ימי חופשה, הפרשות לקרן פנסיה וכיו"ב.